Direktoratets beregninger viser at produsentene av laks og regnbueørret (settefisk- og matfiskproduksjon) hadde et samlet resultat før skatt