– Jeg beklager veldig at dette kommer i siste sekund. Men vi har akkurat fått bekreftet pantsettelser rundt omkring, og trekker dermed begjæringen om konkurs.

Det forklarte Steffen G. Rogstad per telefon i samme øyeblikk som tingrettsdommer Daniel Løstegaard Olsen skulle ta til behandling konkursbegjæringen mot Global as, hovedselskapet til Mikael Lade Rønes.

Arntzen de Besche-advokat Rogstad har representert oppdrettsmilliardær Helge Gåsøs hovedselskap Gåsø Næringsutvikling i en langvarig kamp om å få tilbake et lån på 26 millioner kroner.

Helge Gåsø (bildet) har et krav på 26 millioner kroner mot Mikael Lade Rønes hovedselskap som han nå har sikret med pant. Foto: Arkivfoto Robert Nedrejord
Dette er saken
  • Den tidligere aksjemegleren Mikael Lade Rønes ble i 2008 dømt til fire års ubetinget fengsel for å ha lurt blant andre investorene Anders Ivar Olsen og skipsreder Per Sævig for flere titall millioner kroner.
  • De siste årene har han bygget seg opp en betydelig formue, særlig innen torskeoppdrett, gjennom det nå børsnoterte torskeoppdrettsselskapet Norcod. Salg av aksjer har gjort at egenkapitalen i hans hovedselskap Global as siden 2018 har gått fra minus tre til pluss vel 121 millioner kroner ved utgangen av 2020. Regnskapene for 2021 er ikke levert.
  • Rønes har også fått konsesjon for torskeoppdrett i Sykkylven gjennom selskapet Purecod, har investert i et oppdrettsprosjekt i Maine i USA (American Aquafarms) og i oppdrettsteknologi (Closedpen as).
  • I oktober i fjor skrev DN at to selskaper, kontrollert av henholdsvis Bertel O. Steen-arvingen Ada Kjeseth (73) og seriegründeren Bjørn Mathias Apeland (68) har tatt arrest for over 20 millioner kroner hos Rønes privat og i hans selskaper, etter å ha gitt lån som ikke er tilbakebetalt. I tillegg har selgeren av en leilighet på Tjuvholmen i Oslo tatt arrest for 1,5 millioner kroner fordi Rønes ikke klarte å betale leiligheten.
  • Rønes trakk seg deretter ut av alle styrene i selskapene han kontrollerer, og sier han jobber med nedsalg med sikte på å betale kreditorene det han skylder.
  • Torsdag ble et industrianlegg i Maine, USA, solgt med stort tap og Mikael Lade Rønes skal nå, ifølge daglig leder, ikke lenger være hovedaksjonær i hovedselskapet Blue Future.
Kilde: DN

Betydelig gjeld

DN har skrevet flere artikler om den tidligere aksjemegleren i ABG Sundal Collier og Orion Securities, Mikael Lade Rønes, som etter å ha blitt slått personlig konkurs i 2006, to år senere ble dømt til fire års ubetinget fengsel for å ha lurt blant andre investorene Anders Ivar Olsen og skipsreder Per Sævig for til sammen 42 millioner kroner.

Men så, etter satsingen på torskeoppdrettsselskapet Norcod, klarte han å bygge opp en ligningsformue som ved utgangen av 2020 var på solide 80 millioner kroner. Han satset stort på oppdrett i Maine i USA, torskeoppdrett og ny oppdrettsteknologi, blant annet med penger fra investorene Ada Kjeseth og Bjørn Apeland. Begge har siden tatt arrest i Rønes selskaper.

Mandag denne uken skulle Agder tingrett ha behandlet en konkursbegjæring mot Rønes etter krav fra Skatteetaten. Den ble ifølge Agderposten trukket få minutter før saken skulle behandles, fordi Rønes klarte å betale kravet.

Torsdag skulle det være ny runde i retten. Oppdrettsmilliardæren Helge Gåsø hadde nemlig lånt ut 26 millioner kroner til Rønes hovedselskap, Global as, og har siden i fjor sommer forsøkt å få pengene tilbake. Allerede 29. august sendte Gåsø den første konkursbegjæringen.

Det ble en kort dag i Agder tingrett for tingrettsdommer Daniel Løstegaard Olsen da konkursbegjæringen mot Mikael Lade Rønes hovedselskap ble trukket i siste sekund. Foto: Harald Berglihn

Og nå har altså Gåsø Næringsutvikling fått pant for kravet i Rønes´ selskaper.

– Det er inngått avtaler som er akseptert av begge parter, og begjæring trukket. Vi er i en prosess som forsetter, ledet av et godt team for å få på plass nye aksjonærer i noen av våre datterselskaper, Purecod, American Aquafarms og Closedpen, og håper at vi kan ha ett positivt fokus fremover for å synliggjøre disse prosjektene som er fremtidsrettet med lukket merdeteknologi, som er høyaktuelt fra ett bærekraftsperspektiv, samt oppdrett av torsk som nok har en stor fremtid der prisene aldri har vært høyere, i kombinasjon med at villfisk kvotene går ned, skriver Lade Rønes i en epost til DN.