Stortingspolitikere vedtok i juni at de ville instruere Landbruks- og matdepartementet (LMD) om å gjennomføre en granskning av Mattilsynet. – Mattilsynet har ikke bare et alvorlig omdømmeproblem men