Rapporten ble i dag tirsdag overlevert fra KMPG til Landbruks- og matdepartementet, som er ett av tre eierdepartementer av Mattilsynet.

Sammendraget lyder:

«Denne granskningen viser at Mattilsynet ikke har gode nok systemer og rutiner for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn. Granskningen finner at organiseringen av Mattilsynet bidrar til mangelfull enhetlighet, svak styring og lite effektiv ressursbruk. Etaten har ikke et system som sikrer en oppdatert og enhetlig fortolkning av regelverket. Kontroll på gjennomføring av tilsyn har mangler. Dette bidrar til at kvaliteten i gjennomføringen av samfunnsoppdraget ikke er god nok. Resultatet av granskningen viser utfordringer som kan utgjøre en risiko for både rettssikkerheten til tilsynsobjektene og for gjennomføringen av samfunnsoppdraget for øvrig».

Hele rapporten kan du lese HER.

Granskningen er basert på en rekke ulike dokumenter, tidligere evalueringer, revisjoner med mer. KPMG har gjennomført intervjuer at ledere og inspektører i Mattilsynet, samt ulike næringsaktører utenfor Mattilsynet.

«KPMG har hatt stor pågang fra interesserte som ønsket å fremme sitt syn i forbindelse med granskningen. Det ble derfor opprettet en egen epostadresse for dette formålet. KPMG mottok og har gjennomgått cirka 85 innspill fra næringen, interesseorganisasjoner og privatpersoner via denne kanalen», skriver KPMG i en melding.

Gjør umiddelbare grep

Mattilsynets publiserte en pressemelding om funnene samtidig med rapporten ble tilgjengeliggjort for offentligheten.

– Funnene i granskningsrapporten er svært alvorlige. De viser at vi må forbedre måten vi jobber på som organisasjon. Granskningen har avdekket systematiske svakheter i Mattilsynet, og dette tar jeg umiddelbart tak i, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Godal tiltrådte som sjef i Mattilsynet 18. november, og sier at det er for tidlig for henne å si hvordan Mattilsynet havnet i den situasjonen.

– Jeg har opprettet en innsatsgruppe for å sikre tempo og kraft i gjennomføringen av tiltak for å bli bedre. En gjennomgående tilbakemelding i rapporten er nettopp at vi må øke tempoet på forbedrings- og utviklingsarbeidet for å styrke Mattilsynet og det tar vi tak i med en gang, sier Godal i meldingen.

Stortinget instruerte i sommer regjeringen til å få utført en granskning av Mattilsynet, etter pelsdyrsaken endte med at toppsjef Harald Gjein gikk av. I september ble det kjent at KMPG vant det offentlige anbudet for å gjennomføre granskningen.

Rapporten fra KPMG ble offentliggjort tirsdag ettermiddag klokken 16:02. IntraFish kommer tilbake med mer onsdag.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.