– Koronapandemien har påvirket prisene, det er det ikke tvil om. Men det har overrasket