Fiskeriministeren var torsdag blant annet på besøk til Gratanglaks for å få innspill til nordområdesatsingen. Det var også invitert til møte med flere aktører i