Det opplyser Grieg Seafood i en børsmelding tirsdag ettermiddag.

I meldingen opplyses det at begge oppdretterne skal bygge opp sine egne salgsorganisasjoner. De har siden 2010 eid eksportselskapet Ocean Quality sammen, hvor Grieg eier 60 prosent og Bremnes 40 prosent.

Bremnes overtar nå 100 prosent av aksjene i den norske delen av selskapet, samt Ocean Quality Shanghai.

Grieg overtar virksomhetene i Nord-Amerika, Storbritannia og USA. Ansatte der vil bli ansatt i Grieg Seafood. Grieg vil også bygge opp en ny, norsk salgsorganisasjon.

De skal imidlertid fortsette som i dag til 31. desember, mens separasjonen skal være fullført innen juni 2021.

To spennende reiser videre

– I vår nye forretningsstrategi mot 2025 har vi satt oss mål om å slakte 150 000 tonn, bli ledende på kost i hver region og å reposisjonere selskapet fra å være en ren leverandør av laks til å bli en innovasjonspartner for utvalgte kunder. En egen salgsorganisasjon er avgjørende for å best mulig kunne levere på nedstrømsdelen av strategien, og gir oss mulighet til å styrke samhandlingen mellom produksjonsnettverket vårt og salg. Jeg vil takke Bremnes Seashore for et svært godt salgssamarbeid i årene som har vært, og ser frem til videre samarbeid på andre områder. Jeg vil også takke alle ansatte i Ocean Quality for kjempeinnsatsen de har gjort over mange år, som begge selskap vil bygge på fremover. Herfra går to spennende reiser videre, sier Andreas Kvame, konsernsjef i Grieg Seafood meldingen.

Selskapene opplyser at de fortsetter samarbeid på andre områder som fôrinnkjøp og produksjon av postsmolt.

Nøkkeltall OCEAN QUALITY AS (tall i millioner kroner)
2018 2017 Endring
Inntekter 7459,4 6972,6 7,0%
Driftsresultat 64,1 81,7 -21,5%
Resultat før skatt 82,0 95,0 -13,7%
Årsresultat 63,6 72,1 -11,8%
Driftsmargin 0,9% 1,2% -25,0%
Egenkapital 104,9 76,1 37,8%
Totalbalanse 1163,8 1015,0 14,7%
Langsiktig gjeld 0,0 0,0