- Det skal himla mye til for å ikke nå våre 2020-mål om slaktevolum på 100.000 tonn. Og det skal vi gjøre på industriens snitt i områdene vi