Grieg, Mowi, Cermaq ber om rettslig vurdering av nedleggelse av lakseoppdrett ved Discovery Islands

De 15 lisensene som ikke ble fornyet utgjør mer enn 24 prosent av lakseproduksjonen i British Columbia og tilhører store selskaper, inkludert Mowi, Grieg og Cermaq

Canadas fiskeriminister Joyce Murray fører tilsyn med opprettelsen av en overgangsplan for netting i British Columbia.
Canadas fiskeriminister Joyce Murray fører tilsyn med opprettelsen av en overgangsplan for netting i British Columbia.Photo: Joyce Murray
Publisert 22. March 2023, kl. 08.27Oppdatert 22. March 2023, kl. 11.11