Ifølge domstol.no er det berammet en sak i Vestre Finnmark tingrett om krav om erstatning og prisavslag som følge av mangler ved en fôrflåte. Kravet kommer fra Grieg Seafood Finnmark til Endúr Sjøsterk.

Saken er berammet til juni 2023.

– Etter noen hendelser med flåten er det uenighet mellom Grieg Seafood Finnmark og Endúr Sjøsterk om flåten oppnår de avtalte spesifikasjonene. Nå avventer vi rettssaken og får komme tilbake etter det, skriver samfunnskontakt Roger Pedersen i Grieg Seafood Finnmark i en epost til Intrafish.