– Vi har algeovervåkning både i og utenfor anleggene med sensorer og algeprøver, samt i