Hva de forventer i pris vil de ikke si offentlig, men det er minst 1,5 milliarder kroner.

– Bokført verdi er 1.481 millioner kroner. Vi vil ikke spekulere i hva som er realistisk salgspris, men det slik at dersom vi hadde trodd at verdien var lavere, skulle vi ha gjort en nedskrivning. Det har vi ikke gjort, sa finansdirektør Harald Atle Sandtorv under torsdagens kvartalspresentasjon.

Konsernsjef Andreas Kvame vil ikke utdype dette, men sier til IntraFish at han venter at salget blir avtalt, og trolig også gjennomført, i løpet av 2021.

17. november meldte selskapet at de ville selge virksomheten på Shetland, hvor de har slitt med driften. Virksomheten produserer rundt 15.000 tonn laks i året, og har tapt penger. Virksomheten ble også forsøkt solgt i 2016, da endte prosessen med at Grieg ikke fikk bud som de var fornøyd med.

Det er meglerhusene til DNB og Nordea, som også er Grieg Seafoods bankforbindelser, som jobber med salget.

Ikke fornøyd

Konsernsjef Andreas Kvame sier at de alt i alt ikke er fornøyd med 2020. Året endte med et driftsresultat på 232 millioner kroner, ned fra 1.077 millioner kroner året før. I fjerde kvartal isolert sett tapte de 17 millioner kroner på driften.

– 2020 har vært et utfordrende år for Grieg Seafood. Vi har ikke klart å levere som forventet. Det er ikke bare på grunn av covid, men også som følge av utfordrende biologi, sier Kvame.

Det var flere forhold som påvirket selskapet negativt.

– Spesielt er dette som skjedde med vintersår og ILA i Finnmark negativt, og ga oss store utfordringer vinter og vår, sier han.

Heller ikke på Sky i Skottland har det ikke gått som ventet.

Samtidig er han fornøyd med at kostnadene i British Columbia er kommet ned.

– Så du skylder på korona og biologi. Hva med organisasjonen? Har de gjort jobben sin?

– Ja, her har det vært jobbet særdeles godt. Jeg kan ikke få hyllet de ansatte nok i forhold til situasjonen vi har hatt med korona og ILA, sier Kvame.

Tror på bedre priser

Fremover tror Grieg-sjefen på høyere laksepriser.

– I januar har det gått ut 25.000 tonn fisk mer fra Norge enn samme måned i fjor. Temperaturene i sjøen gjør at det blir en utflating i fôringen, og jeg tror at vi kommer til å spise litt av biomassen i første kvartal. Dermed kan en komme inn i en positiv prisspiral i en tidligere tidspunkt enn ventet, sier han.

Globalt ventes en redusert tilbudsvekst.

– Vi ser også at det er sterkt salg i dagligvarebransjen i USA og Europa. Det er faktisk veldig, veldig bra, og det er mange nye konsumenter som er kommet inn, sa Kvame.

Grieg Seafood er for øvrig nå oppe og går med sine nye salgs- og markedsorganisasjon, etter de i fjor valgte å avvikle Ocean Quality, salgsselskapet de eide sammen med Bremnes Seashore.

Grieg-aksjen er for øvrig lite endret på Oslo Børs torsdag, etter rapporterte svake fjerdekvartalstall – i tråd med forventningene.

______________________________________________________________________________________________

Vil du lese flere nyheter fra havbruksnæringa? Prøv oss for 1 krone den første måneden