Steinvik Rensefisk, som er del av Steinvik-gruppa, fekk på tampen av 2020 løyve til oppdrett av 550 tonn berggylte. Det viser dokument som IntraFish har fått innsyn i. Steinvik-gruppa driv med matfiskproduksjon av laks