– Med en høy skattesats så kan oppdretterne trekke fra mer av sine lusekostnader enn før, sier økonomiprofessor Bård Misund til Intrafish.

En skattesats på 62 prosent betyr at inntektene beskattes med 62 prosent og kostnadene 'subsidieres' med 62 prosent.

Det vil si at luse-, sykdoms- og rømningskostnader går til fradrag mot en marginalskatt på 62 prosent. Det betyr at oppdretternes uønskede kostnader i større grad enn før dekkes av samfunnet.

– Før 22 prosent, nå 62 prosent, sier Misund.