– Som de fleste nordmenn ønsker jeg å bo i Norge og også å bidra i Norge. Samtidig må jeg som eier vurdere hva som er best for virksomheten, som ville kunne beholde betydelig mer av verdiene som skapes til utvikling, trygge arbeidsplasser og nye investeringer. Vi forsøker inntil videre å få til dette med hjemmeadresse på Frøya, i tillit til at regjeringen finner en god balanse for oss som ønsker å bo i Norge, uttaler Witzøe jr. i en epost til Intrafish.

Faren, Gustav Witzøe uttalte i et intervju med Intrafish at sønnen ikke vil være involvert i driften i Salmar i fremtiden.

– Jeg har en sønn som har vært tydelig på at han fremover ser for seg en aktiv forvaltningsrolle, fremfor å være med i produksjonen, som jeg har vært. Så har vi fantastiske ansatte. De må få slippe til, sa Witzøe-senior i intervjuet.

Til dette utdyper sønnen:

– Det operative arbeidet i Salmar ivaretas på best mulige måte av selskapets dyktige ansatte. Jeg har hatt stor glede av å få prøve meg på arbeidsoppgaver fra hele verdikjeden, som både røkting og slakting, men min fremtidige rolle vil være å utøve et ansvarlig eierskap gjennom familieselskapet Kvarv AS.

Gustav Magnar Witzøe (29), bor fortsatt i Trondheim, og satser på modellkarriere. Witzøe-senior har overført mesteparten av formuen og eierskapet i Salmar til sønnen. Men sønnen er ikke involvert i drift eller styrer.

I 2021 hadde 29-åringen en skattelignet formue på 19,8 milliarder kroner, og er med det Norges rikeste.

Faren avviser ikke flytting

Til Intrafish sa Salmar-gründer Gustav Witzøe (69) at «man vet jo aldri», på direkte spørsmål om han vurderte flytting til Sveits.

– Det er mange som flytter til Sveits, og for oss i Kverva-sfæren kunne vi i så fall årlig ha beholdt flere hundre millioner kroner i våre selskaper for å skape arbeidsplasser og industri i Norge, sa Witzøe og viser til at med kraftig økning av den særnorske formuesskatten flytter mange eiere ut av Norge for å slippe å tappe sine bedrifter for kapital.

– Enda verre blir det for eierne i norsk havbruk hvis de på toppen skal betale en grunnrenteskatt på 40 prosent. Det er Norge som taper på dette, det blir færre arbeidsplasser og mindre skatteinntekter til landet vårt, fortsatte han.

Salmar
  • Salmar er en av verdens største produsenter av laks.
  • Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, samt en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved Innovamar på Frøya, Innovanor på Senja og Vikenco på Aukra.
  • Konsernsjef er Frode Arntsen.
  • I tillegg har selskapet planer om lakseoppdrett til havs gjennom selskapet Salmar Aker Ocean.
  • Videre eier Salmar 50 prosent av Scottish Seafarms Ltd.