To statsråder fra Høyre hadde mandag en hel dag sammen med Gustav Witzøe og Salmar. Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland besøkte blant annet havmerden «Ocean farming 1».

Havbruk med trykk på hav

Selv om Ocean farming omtales som havmerden, ligger den innenfor kyststripa, ved Sørburøya. Witzøe er opptatt av neste trinn:

– Vi har trua på å få til havbruk, sier han med trykk på hav.

For to siden, etter bare ett halvt års drift av havmerden, ble det kjent at Salmar jobber med neste skritt: en dobbelt så stor merd kalt «Ocean Farming 2». Denne med tanke på å drive offshore. Og Witzøe mener den videre veksten i havbruket bør komme til havs:

– Det er et gap mellom tilbud og etterspørsel, og jeg er opptatt av at vi skal få tilbake veksten. Vi bør komme oss lenger ut, utenfor kyststipa, ut i havstrømmen. Får vi ikke til det, er jeg redd det blir mye landbasert oppdrett som står for veksten, sier Salmar-gründeren til Hitra-Frøya.

Etterlyser planverk

Ett av budskapene han har gitt til fiskeriministeren er at det må utarbeides et planverk for bruk av havområdene som legger til rette for nettopp havbruk.

Witzøe sier at å få til lakseproduksjon offshore er noe av det som opptar han mest for øyeblikket.

– Vi ser at vi får veldig gode biologiske resultatet på «Ocean Farming 1», og vi ønsker å bruke de erfaringene vi har til å komme oss lenger ut, sier han.

Han håper møtet med ministrene har vært fruktbart.

– Vi har fortalt dem om hvordan vi driver vår produksjon, og hvordan vi har skapt det vi har fått til. De er veldig lyttende, og jeg tror at jo mer en politiker vet, dess bedre avgjørelser vil de ta, sier Gustav Witzøe.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen og distrikts. og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland på besøk hos Innovamar. Foto: Hitra-Frøya

Jobbes med plan for havet

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen opplyser at det allerede pågår et arbeid med forvaltning av havområdene. Et arbeid som gjøres på tvers av flere departementer.

– Det er kjempejobb som må gjøres, for å få til en helhetlig arealplanlegging for våre havområder. Det mange hensyn som skal tas, blant annet til bærekraft og til næringsinteresser. Det handler blant annet om offshore, fiskeri, havbruk og havvind, sier Ingebrigtsen.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland forteller at heldagen med Salmar vil være nyttig i arbeidet med nytt partiprogram for Høyre.

– Vi jobber med programmet nå, og vi har fått mange gode råd i dag. Jeg kan love at vi vil få et program som er veldig offensivt på havbruk. Og det skulle bare mangle også: dette er en av våre viktigste vekstnæringer, sier Linda Hofstad Helleland.