Osland Stamfisk meldte førre fredag om rømming frå lokaliteten Søreide i Høyanger kommune, skriv Fiskeridirektoratet på sine heimesider. Selskapet driv gjenfangst i området rundt