– Man får ikke mer, men kanskje mindre igjen for hver investert krone, målt i produktivitet. Men gode laksepriser og en