Det var hovedeier Gustav Witzøe som tidligere hadde denne stillingen. Etter han ble konsernsjef i oktober 2019, har han fungert i begge stillingene – men nå har altså Sivertsen overtatt, opplyste Salmar