Moen var næringens representant i utvalget som foreslo grunnrente på havbruk i 2019. Moen var på det tidspunktet daglig leder i morselskapet til Salmar, Kverva. Han driver i dag et eget investeringsselskap og er også styremedlem i Kverva.

Den siste uken har flere oppdrettsselskaper varslet permitteringer av ansatte fordi de ikke får inngått langsiktige kontrakter på bearbeiding av fisk. Næringen begrunner dette med at regjeringen forslår å bruke en normpris, altså en markedspris, til å beregne grunnrenteskatten ut ifra, og ikke den reelle salgsprisen.