Tirsdag ble det klart at det kommer en ny lakselusforskrift i løpet av 2020. I det foreløpige forskriftsforslaget fra Mattilsynet, kommer det frem at en ny forskrift åpner for alternative måter å telle