Fredag ble det kjent at Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) endrer den såkalte kvalitetsforskriften slik at det nå presiseres at utsortering av produksjonsfisk må skje