- Mattilsynet jobber med å oppdatere liste av ILA-frie områder slik at vi igjen