Storbritannia og EU er nå i sluttfasen av forhandlingene. Siste frist for å få en avtale på plass er 31. desember. I tillegg til forhandlingene om en Brexit-avtale foregår det parallelt forhandlinger om en ny handelsavtale mellom Norge og Storbritannia.

– Storbritannia er et viktig marked for norsk sjømat, og hele bransjen er lei av å forholde seg til usikkerheten over så lang tid. Dette skaper mye usikkerhet både hos norske eksportører og britiske importører. Det er avgjørende at det blir frihandel på sjømatprodukter fra Norge til Storbritannia for å sikre at vi kan opprettholde vår stilling i dette viktige markedet, sier Hans Frode Kielland Asmyhr til IntraFish.