I rundt 4 år har utbygginga skjedd på smoltanlegget som fullt