- Me har innhenta skjelprøver frå fisken og frå anlegg i nærleiken. Vidare har me fått oppdrettarar i Vindafjord til å sjekke nøtene sine.