Anlegget blir sentralt i forskningsprogrammet for rognkjeks. Gjennom målrettet avl skal fiskehelsa og velferden til rognkjeksa bedres, samtidig som rognkjeksa skal bli en så effektiv lusespiser som mulig.

Namdal Rensefisk åpnet for bare litt over to år siden. Byggetrinn to startet før anlegget var ferdig, og nå er byggetrinn tre med avlsstasjonen ferdig.

Totalt har eierne investert 200 millioner kroner i anlegget som produserer 2 millioner rognkjeks årlig og i tillegg skal drive avlsarbeid.

- Hvis vi lykkes, skal vi kunne dekke halvparten av behovet for rogn fra rognkjeks i Norges, sier daglig leder Nina Santi i AquaGen AS i en pressemelding.

- Vi håper å kunne levere smittefri rogn, sier Nina Santi.

Namdal Rensefisk AS står for utbygginga av det nye stamfiskanlegget. Selskapet eies av Bjørøya, Marine Harvest, Midt-Norsk Havbruk, Emilsen Fisk, Nova Sea og AquaGen.

- Det er viktig at det er flere som tar denne investeringa. Uten det, hadde vi ikke kunnet satse og utvikle avlsprogrammet. Dette muliggjør hele satsinga på rognkjeks, sier Santi.