– I høringsnotatet fra Finansdepartementet om grunnrenteskatt er drøfting av bærekraftig vekst helt fraværende, står det i notatet fra Bård Misund og Ragnar Tveterås. De to økonomiprofessorene ved Universitetet i Stavanger (UiS) har levert inn høringssvar til forslaget om grunnrenteskatt på havbruk på vegne av UiS.

Professorene skriver at deres vurderinger er basert på publisert forskning på fagområdet akvakulturøkonomi over flere tiår, samt forskning på grunnrente og grunnrentebeskatning i ressursnæringer.

De skriver videre at betydningen av det totale skatte- og avgiftsregimet for havbruksverdikjedens evne til å investere og vokse bærekraftig ikke drøftes.