- All produksjon til og med august er selt, og i tillegg har kundane våre no lagt inn reservasjon for heile produksjonen