- Den første smolten vart sett inn denne veka, og det skal setjast inn ytterlegare smolt i neste veke og