Trainee-programmet blir arrangert av næringsklyngen NCE Seafood Innovasion Cluster i Bergen. Det tar inn kandidater fra ulike bedrifter i Norge. Trainee-kullets