– Volumene våre er for små til at vi blir interessante for de store sjømatdistributørene. Det er en