Prosjektet har fått tilsegn om seks utviklingsløyve.