Gjennomsnittlig verdiskaping per årsverk i havbruksnæringen kom i 2016 for første gang over fire millioner kroner. 2016 var også toppåret. Siden den