Forskningsinstitusjonen Sintef Ocean fører statistikk for antall arbeidsulykker i norsk akvakultur. Antallet på 36 inkluderer imidlertid ikke ansatte på slakterier og