Da IntraFish intervjuet han torsdag morgen, var han nettopp ankommet hotellet på Gardermoen