Begge har havbruk og fiskeri som spesialområde, og har i mange år blant annet vært Sjømat Norge sine faste advokater - i tillegg til en rekke