Det skriver avisen Hitra Frøya. Fjeldvær kommer fra en stilling som avdelingsleder havbruk samme sted. Kystmuseet i Sør-Trøndelag har samarbeid