Hun er daglig leder ved Opplæringskontoret for fiskerifag i Midtre-Nordland, som er lokalisert på Inndyr i Gildeskål.