Ifølge en beregning gjort av Kontali Analyse, vil kystkommunene få overført tilsammen 19,1 milliarder kroner i form av vederlagspenger for