Kråkås holdt et foredrag ved havbrukskonferansen Tekmar 2020 tirsdag med tittelen «Ser vi slutten på