- Produksjonen har stort sett har gått som normalt under pandemien, og noen steder over all forventning, sier salgssjef Vidar Furu i Cargill Aqua Nutrition til IntraFish.

Han legger til at poenget med konkurransen er å sette søkelys på fotfolket.

- Vi vil premiere dem som gjør en jobb på mærkanten. Der er mange flinke folk. Hvert år ser vi at de oppnår gode produksjonsresultater; de presterer rett og slett veldig godt, sier Furu.

De flinkeste kundene på mærkanten fra Trøndelag og til Russland ble kåret digitalt fredag 12. februar.

Kåringen på Vestlandet har tidligere skjedd på Cargill sin årlige kundekonferanse, «Solstrandmøtet», som arrangeres på Solstrand Hotell i tidligere Os kommune ved Bergen.

Solstrandmøtet skulle i år vært avholdt for 33. gang, men er avlyst på grunn av koronapandemien og skjer i stedet digitalt.

Konkurransen på Os gikk før under navnet «Framifrå produksjon», men heter nå Vinn i Vest, på samme måte som konkurransen for Trøndelag og Nord-Norge heter Vinn i Nord.

Vinn i Vest 2021

Det konkurreres i fire kategorier: fisk satt ut høsten 2018 og våren 2019, både for laks og ørret.

I nord konkurreres det bare i kategorien laks. Det meste av oppdrett av ørret i Norge skjer på Vestlandet.

Eide Fjordbruk, lokalitet Hondskår i Hardangerfjorden, Kvinnherad kommune i Vestland (tidligere Hordaland). Foto: Skjermdump fra Vinn i Vest 2021-video fra Cargill

Cargill oppgir ikke hvor mange individer fisk som omfattes av Vinn i Vest, og heller ikke antall lokaliteter eller antall selskaper. Men selskapet oppgir disse tallene for Vinn i Nord: I årets konkurranse deltok 71,7 millioner laks fordelt på 72 lokaliteter som drives av 24 ulike selskaper som er Ewos-kunder.

Vinnere både i nord og vest kåres ut fra de viktigste måleparameterne i havbruksnæringa:

  • hurtigst tilvekst (EGI)
  • best fôrutnyttelse (EFI)
  • høyest overlevelse.

Overlevelse er spesielt viktig for lønnsomheten og ikke minst en vesentlig indikator for fiskevelferd.

Hver vinner-lokalitet mottar en gavesjekk på 20.000 kroner som skal brukes til kompetansehevende tiltak for de ansatte, pluss diplom og bløtkake.

Høst 18G laks

Det kåres altså fire lokaliteter i fire forskjellige kategorier. Og i hver kategori er det tre nominerte lokaliteter.

Alsaker Fjordbruk, lokalitet Bjelkavik: Per Aimer Madsen (t.v.), Matias Madsen, lokalitetsansvarlig Kjell Inge Kvamen holder sjekken, Andrè Nordtveit, Pawel Milczarek (Knut Nøstbakken ikke til stede). Foto: Jo Nørstebø

Vinner for generasjonen laks som ble satt ut høsten 2018 (Høst 18G laks), er:

* Alsaker Fjordbruk, lokalitet Bjelkavik i Boknafjorden, Suldal kommune i Ryfylke i Rogaland.

Bjelkavik konkurrerte mot to andre nominerte:

* Alsaker fjordbruk, lokalitet Onarøy i Hardangerfjorden, Tysnes kommune i Vestland, og

* Grieg Seafood Rogaland, lokalitet Nordheimsøy i Nedstrandsfjorden, Stavanger kommune

Høst 18 G ørret

Vinner for generasjonen ørret som ble satt ut høsten 2018 (Høst 18 G ørret), er:

Nordfjordlaks, lokalitet Haneholmen i Nordfjord, ved Anda i Gloppen Kommune, Vestland fylke (tidligere i Sogn og Fjordane).

Nordfjordlaks, lokalitet Haneholmen: Produksjonsleder Steinar Haveland Midtbø (t.v.), Trygve Henden Gaasø, Vidar Hetle og Steffen Bø. Foto: Harald Engevik

Haneholmen konkurrerte mot:

* Lerøy Sjøtroll, lokalitet Skjerholmen i Raunefjorden, Øygarden kommune i Vestland

* Eide Fjordbruk, lokalitet Eikebæråne i Osterfjorden, Alver kommune i Vestland

Vår 19G laks

Vinner for generasjonen laks som ble satt ut våren 2019 (Vår 19G laks), er:

Eide Fjordbruk, lokalitet Hondskår i Hardangerfjorden, Kvinnherad kommune i Vestland (tidligere Hordaland). Bilde av vinnergjengen ser du øverst i saken.

Håndskår konkurrerte mot:

* Eide Fjordbruk, lokalitet Hisdalen i Hardangerfjorden, Vestland

* Cargill Innovation Center, lokalitet Oltesvik i Frafjorden, Gjesdal kommune i Rogaland

Vår 19 G ørret

For generasjonen ørret som ble satt ut våren 2019 (Vår 19 G ørret):

Lerøy Sjøtroll, lokalitet Gulholmen i Bjørnafjorden, Bjørnafjorden kommune i Midthordland

Gulholmen konkurrerte mot:

* Hofseth Aqua, lokalitet Opshaugvika i Storfjorden, Stranda kommune i Møre og Romsdal

* Lerøy Sjøtroll, lokalitet Storoksen i Hjeltefjorden, Askøy kommune i Vestland

Lerøy Sjøtroll, lokalitet Gulholmen: Benjamin Balland (t.v.), Erik Johnsen, driftsleder Flemming Zetterstrøm holder sjekken, Frode Kjærland og Eivind Halhjem. Foto: Ståle Theimann

Gjengangere på seierspallen

To av de fire vinnerne har stått på pallen før.

– Vi ser at Eide Fjordbruk hadde flere nominasjoner og vant prisen for laks 19G. Selskapet har vært en gjenganger i Vinn-sammenheng, og det samme gjelder Lerøy som denne gang seiret med ørreten produsert i Bjørnafjorden, sier kunderådgiver Ståle Theimann til IntraFish.

Alsaker Fjordbruk og Nordfjord Laks har nå gått til topps for første gang.

- Nordfjord Laks har klart det med den laveste fôrfaktor vi noensinne har registrert for ørret. Det er uhyre imponerende, sier Theimann.

Han melder om fin utvikling i alle klassene helt siden starten i 2013. Det har vært jevn stigning i tilvekst og økning i fôrutnyttelse for både laks og ørret.

Theimann har ledet prisutdelingen på Solstrandmøtet i alle år. I år innleder han fra Solstrand i et video-opptak. Se video:

Filmen kan ses fra klokka 12 fredag 26. mars, det vil si at de to første minuttene er nedtelling, slik at filmen begynner 12:02. Skal du se filmen om igjen eller spole i den, må du vente til den er ferdig, det vil si etter klokka 12:20.