Det sier statssekretær Roy Angelvik (FrP) i Nærings- og fiskeridepartementet. – Det er en