– Grunnen til at vi valgte å overta båten, var fordi vi fikk den tilbudt og vi så på det som en god investering, sier investeringsdirektør i Frøy Kapital, Klaus Hatlebrekke til Intrafish.

Opprettelsen av rederiet Njord Aquashipping ble gjort i forbindelse med kjøpet av båten. Fartøyet skal hete «Njord Pioner» og har er lastevolum på 1500 kubikkmeter.

Båten de har tatt over var satt i bestilling av selskapet Aquaship i Kristiansund, og het opprinnelig «Aqua Caledonia». Aquaship sa opp sin kontrakt med verftet, og Frøy Kapital tok over denne.