– Dette var veldig hyggelig, og en stor anerkjennelse av vår jobb. Vi har en fantastisk gjeng som står på og gjør jobben hele tiden. Vi har en filosofi om at fisken skal ikke vite hvem som fôrer, alle skal gjøre det samme, det skal ikke være forskjellig fra dag til dag, uttaler vinner og driftsleder Bengt-Frode Hansen ved Sjuelv Fiskeoppdrett lokalitet Blåmannsvika.

Det konkurreres i to Ewos-regioner:

• Finnmark og Troms

• Nordland og Trøndelag

Det konkurreres i to klasser:

Laks satt ut høsten 2019, såkalt nullåring (fisk som ikke er fylt ett år fra klekking til utsett). Betegnelsen er 19-generasjonen smolt nullåring (19 G S0).

Laks satt ut våren 2020, såkalt ettåring (fisk som har gått over ett år i settefiskanlegg før den settes ut på vårparten). Betegnelsen er 20G S1 (altså 20-generasjonen smolt ettåring).

VINNER: Håvard Hårstad, Lerøy Aurora lokalitet Gourtesjouka. Foto: Cargill

Vinnerne i Nordland og Trøndelag er lokalitetene:

• 20G S1: Måsøval Fiskeoppdrett, lokalitet Kattholmen

• 19G S0: Nova Sea, lokalitet Renga

Vinnerne i Finnmark og Troms er lokalitetene:

• 20G S1: Sjurelv Fiskeoppdrett, lokalitet Blåmannsvik

• 19G S0: Lerøy Aurora, lokalitet Gourtesjouka

Kan bruke premiepengene til hva de vil

Premiene til hver lokalitet er et diplom og en pengegave på 20.000 kroner som de ansatte på lokaliteten kan bruke til hva de vil, for eksempel en fest eller nye og fine klesplagg.

– Vi har fått fin smolt, og vi har dyktige folk som har fokus på foring i tidlig smoltfase. Det er en av mange faktorer som spiller inn, uttaler Jon Egil Johansen som er nestkommanderende på Nova Seas lokalitet Renga.

Han legger til at det har vært et utfordrende år og høst, så dette var en flott oppmuntring.

Her er bilder av flere vinnere:

Her er glade vinnere ved Nova Sea sin lokalitet Renga. Lengst til vestre ser vi Jon Egil Johansen. Foto: Bilde fra video
Driftsleder Ola Stordal i Måsøval Fiskeoppdrett, lokalitet Kattholmen, i farta. Foto: Fra video