Auksjonen av lakse- og ørrettillatelser ble avsluttet tidligere i dag.

Nå har Nærings- og fiskeridepartementet offentliggjort listen over hvilke aktører som kjøpte vekst.

Det har til sammen blitt tildelt 24.644 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse), med et samlet vederlag på om lag 3,8 milliarder. Det ble tilbudt 32.887 tonn i auksjonen, noe som innebærer at 8.243 tonn ikke ble solgt. 22 aktører kjøpte kapasitet i auksjonen.

– Regjeringens mål er å legge til rette for vekst i næringen gjennom auksjonen og det er mange aktører som har budt. Auksjonen viser at det fremdeles er god etterspørsel etter kapasitet i de fleste produksjonsområder, hvor oppdrett utgjør en stor og viktig næring i dag, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

Det familieeide selskapet Bjørøya i Flatanger i Trøndelag kjøpte mest produksjonskapasitet og sikret seg 3.800 tonn MTB til 597,7 millioner kroner.

32.887 tonn biomasse var tilgjengelig for salg, med en minstepris fra 100.000 til 128.000 kroner per tonn.

Auksjonen skulle vært ferdig i går, men ble utsatt fordi rundetiden var for kort. Auksjonen ble gjenopptatt i dag kokken 9.30.

Her er tabellen over antall tonn som ble solgt i de ulike produksjonsområdene:

Dette var antall tonn og minstepris for de ulike produksjonsområdene som var til salgs i auksjonen: