VINN i Vest er en årlig kåring av de beste lokalitetene på Vestlandet. Prisen premierer godt og viktig håndverk i røkting av laks og