Onsdag la ordfører i Tromsø kommune, Gunnar Wilhelmsen (Ap), ned «grunnrøret» for en Akvaplan-niva-investering på 150 millioner i ny forskningsstasjon på Kvaløya utenfor Tromsø, skriver selskapet i en pressemelding.

– Hvorfor har vi invitert dere til å komme hit i dag? Jo, for at dere skal kunne si – «jeg var der» da den nye, store satsingen på nye oppdrettsarter tok fart i nord og i Norge. Dette et historisk løft for Akvaplan-niva, for Tromsø og for Norge. Vi skal bygge en ny forskningsstasjon som er spesialtilpasset pilotering og før-industrialisering av nye marine arter i oppdrett. I tillegg vil anlegget gi nye forskningsmuligheter innen miljø og økosystemforståelse, sa Merete N. Kristiansen, administrerende direktør ved Akvaplan-niva under velkomsttalen.

Nye arbeidsplasser

Akvaplan-niva har signert avtaler med en rekke lokale leverandører i forbindelse med den nye forskningsstasjonen.

– Vi er svært fornøyde med avtalene med Econor, Unik Filtersystem og J.M. Hansen, sier ansvarlig for byggeprosessen ved Akvaplan-niva, Reinhold Fieler, i pressemeldingen.

Stasjonen, som skal stå ferdig i 2023, erstatter Akvaplan-niva sin eksisterende forskningsstasjon, og skal plasseres på en nyetablert tomt nord for den nåværende forskningsstasjonen.

Slik skal den nye forskningsstasjonen på Kvaløya se ut. Foto: Illustrasjon Norconsult

Investeringen vil i tillegg til økonomiske effekter hos lokalt næringsliv, bidra til åtte helårs arbeidsplasser på stasjonen, samt skape aktiviteter for 20–25 stillinger i Akvaplan-niva og hos samarbeidspartnere, skriver selskapet i pressemeldingen.

– Dette blir en svært fleksibel stasjon hvor vi kan tilpasse fasilitetene til de ulike behovene til forskere og næringsaktører. Vi tilrettelegger også for at stasjonen kan ta imot besøkende (visning) uten at dette kommer i konflikt med pågående aktivitet. Vi håper på mange besøkende delegasjoner for å vise frem alt det spennende som skal foregå på stasjonen, sier Marianne Frantzen, avdelingsdirektør for laboratorier og infrastruktur ved Akvaplan-niva, i pressemeldingen.

Nye oppdrettsarter

I 2019 var Akvaplan-niva ansvarlig for en evaluering av potensialet for nye arter i oppdrett i Norge på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Aktuelle arter som ble gjennomgått var blant annet flekksteinbit, torsk og tare. Det er dette arbeidet som nås tas videre for å bistå oppdrettsaktører i oppskalering fra forsøk og pilotstadiet til fullskala produksjon.

– Fokus er på produksjonsbiologi – hvordan gå fra egg- til yngelproduksjon og videre til ferdig produkt. Vi har lang erfaring med å bringe nye arter inn i oppdrett, spesielt fra rognkjeks, hvor Akvaplan-niva var først i Norge med oppdrettsproduksjon. Vår solide kunnskap om nye arter og erfaring med utviklingsarbeid gir oss grunnlag for å ta en sentral posisjon i oppbygningen av nye oppdrettsarter som kan bidra til at oppdrettsnæringen får flere ben å stå på, sier Kristiansen i pressemeldingen.

Flekksteinbit er en art hvor det nå finner sted en økende satsing i Norge, skriver Akvaplan-niva i pressemeldingen. Foto: Lars Olav/Akvaplan-niva

På den eksisterende forskningsstasjon så har Akvaplan-niva nå en hundretalls rognkjeks hvor de, som del av deres avlsprogram på arten, gjennomfører genetiske studier. I tillegg har selskapet om lag 26 stamfisk av flekksteinbit og yngre fisk som er avkom fra disse. For tiden jobber selskapet med et fõr-forsøk på de yngre fiskene som del av et EU-prosjekt. Innen oppdrett av torsk og flekksteinbit bistår Akvaplan-niva flere aktører i etablering og kommersialisering. Akvaplan-niva har akvakulturtillatelse for mer enn 120 arter på stasjonen.

– Det blir kanskje ikke snakk om så mange ulike arter i fremtidig norsk oppdrett, men det tar tid å innhente slike tillatelser så det er positivt at vi allerede har disse på plass. Vi samarbeider nå med Nofima, Universitetet i Tromsø, Nord universitet og NIVA om å etablere en nasjonal satsing på nye marine arter i akvakultur. Dette blir en kraftsatsing i nord som vi ser veldig frem til å bidra til, sier Kristiansen i pressemeldingen.