Fjorden ligger stille som speil og solen glinser i vannoverflaten. Det samme gjelder ventemerdene utenfor Astafjord slakteri. Det er ingen bevegelse i vannet – heller ingen på land. Ved slakteri i