Stadig flere legemiddel- og kostholdsprodusenter ser mot havmiljøet, og særlig har man klart å utnytte ressursene som